De Agenda is een reeks bijeenkomsten die moeten leiden tot een ander gesprek over de toekomst van ons (theater/kunsten) landschap, gevoerd door allerlei generaties en vakgebieden. De organisatie van De Agenda ligt in handen van Het Transitiebureau. De Agenda heeft twee doelen: één voor de lange termijn en één voor de kortere termijn. Op de lange termijn is De Agenda een plek van geëngageerde ‘zelfreflectie’, waar mensen voortdurend hun eigen denkbeelden over het (theater)landschap kunnen vormen en ‘slijpen’ in gesprek met andere vakgebieden en generaties. Op de korte termijn – in de aanloop van het nieuwe beleid voor 2017-2020 – worden de meest concrete geluiden en agendapunten gepresenteerd aan diverse adviesraden, commissies en brancheorganisaties.